Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Bartosz Suchodolski, 06.04.2015

The amendment of the Labour Code

The article discussess the changes in regulations designed to equate the rights of people employed on the long term contracts. Employers instead of offering contract for an indefinite period, use fixed-term agreements for many years. This leads to unequal treatment of employees.

This material is available in Polish only.

31 marca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywanie umów o pracę na czas określony.

Pracodawcy zawierają z pracownikami wieloletnie umowy o pracę na czas określony w przypadkach, gdy z pracownikiem powinni zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Powoduje to nierówne traktowanie tych osób, jeśli chodzi o okresy wypowiedzenia. Z tego powodu postanowiono znowelizować ustawę.

Projekt ustawy zakłada zasadę „33 i 3”, która wprowadza obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia pracownika lub po zawarciu z pracownikiem czwartej umowy. Od zasady tej wyszczególniono wyjątki, w stosunku do których zasada „33 i 3” nie będzie stosowana np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych lub w celu wykonywania pracy na czas kadencji.

Jeśli chodzi o długości okresu wypowiedzenia to w projekcie zastosowano takie same zasady jak dla umowy na czas nieokreślony, tj.:

  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć umów o pracę na czas określony, nieokreślony, jak i na okres próbny. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy będzie mogło obejmować cały okres wypowiedzenia lub tylko jego część.

Nowelizacja ustawy ma również doprecyzować przepisy o umowach o pracę na okres próbny, w szczególności kiedy pracodawca będzie mógł ponownie zatrudnić pracownika w oparciu o taki rodzaj umowy.

Nowelizacja ma także ograniczyć liczbę rodzajów umów do trzech: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny.
market trends
Employess by work contract (in thousands)
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version