Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Bartosz Suchodolski, 02.04.2015

Professions with the highest number of unemployed

Ministry of Labour and Social Policy submitted ranking of proffessions with the highest number of unemployed. In our Foundation we complemented the ranking with a table, containing the number of unemployed per one job vacancy.

This material is available in Polish only.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało materiały wskazujące, w jakich zawodach można mieć problemy ze znalezieniem pracy. Dane miały formę rankingu profesji według liczby zarejestrowanych bezrobotnych i liczby wolnych miejsc pracy.

Zestawienie dwunastu zawodów, utrudniających znalezienie pracy
ZawódZarejestrowani bezrobotniWolne miejsca pracy
Sprzedawca143 26127 949
Ślusarz39 0195 694
Robotnik budowlany33 12713 129
Technik ekonomista32 893102
Robotnik gospodarczy32 72428 981
Murarz31 3584 708
Kucharz27 8705 629
Krawiec27 6621 761
Technik mechanik19 570495
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym18 7744 780
Fryzjer18 7363 142
Szwaczka18 6557 434
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zupełnie inaczej kształtuje się kolejność zawodów pod kątem liczby bezrobotnych przypadających na jedno wolne miejsce pracy.

Wolne miejsca pracy w poszczególnych zawodach
ZawódLiczba bezrobotnych przypadających na jedno
wolne miejsce pracy
Technik ekonomista322,48
Technik mechanik39,54
Krawiec15,71
Ślusarz6,85
Murarz6,66
Fryzjer5,96
Sprzedawca5,13
Kucharz4,95
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym3,93
Robotnik budowlany2,52
Szwaczka2,51
Robotnik gospodarczy1,13
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych dotyczy liczby na koniec badanego okresu, czyli drugiego półroczna 2014, natomiast liczba wolnych miejsc pracy to liczba zgłoszonych miejsc pracy w tym okresie.

Największą rozbieżność pomiędzy liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, a liczbą zgłoszonych wolnych miejsc pracy wykazuje zawód technika ekonomisty. Z danych wynika, że na jedno zgłoszone wolne miejsce pracy dla technika ekonomisty przypada ponad 322 bezrobotnych. Kolejnym takim zawodem jest technik mechanik, przy którym na jedno wolne miejsce pracy przypada ok 40 osób.
market trends
Vacancies (in thousands)
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version