Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Bartosz Suchodolski, 11.03.2015

National plan for employment

National plan for labour market for years 2015-2017 was established by Ministry of Labour and Social Policy. The project was accepted by Council of Ministers. Main directions of the plan are support young people, in particular these, who remain in NEET area, and increase the adaptability of employees on the labour market.

This material is available in Polish only.

Rada Ministrów przyjęła Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017. W ciągu trzech lat wskaźnik zatrudnienia ma wzrosnąć do 68,1 proc. w 2017 r. dla osób w wieku 20-64 lat. W 2014 r wskaźnik ten wyniósł 66,5 proc.

W projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ujęto dwa priorytety w celu zmniejszenia stopy bezrobocia i zwiększenia aktywności zawodowej.

Po pierwsze, zwiększenie efektywności zarządzania rynkiem pracy w celu wsparcia wzrostu zatrudnienia.

W ramach tego priorytetu na rynku pracy wspierani będą ludzie młodzi w wieku 15-24 lat, w szczególności osoby pozostające w obszarze NEET (niezatrudnione, nie uczące się i nie biorące udziału w szkoleniach). Przewidziana jest również aktywizacja zawodowa rolników, która pomoże im w znalezieniu pracy poza rolnictwem, a także wsparcie cudzoziemców w wejściu przez nich na polski rynek pracy. W zadaniach wymienione zostały również monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, doskonalenie oraz promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także doskonalenie usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Przewidziany został też program pożyczkowy „Pierwszy biznes”, który ma zachęcić do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Drugim priorytetem Krajowego programu działań na rzecz zatrudnienia jest zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy.

Chodzi przede wszystkim o wpieranie mobilności zawodowej poprzez usługi w ramach sieci EURES, zachęcanie młodzieży do udziału w kursach i szkoleniach oraz kontynuację programu taniego budownictwa mieszkaniowego. Podjęte zostaną działania zmierzające do dostosowania systemu edukacji do rynku pracy. Większym wsparciem cieszyć się będzie m.in. edukacja zawodowa i ustawiczna. Zwiększeniu mają ulec szanse na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych. Tworzone będą nowe miejsca pracy, zwłaszcza w branżach o wysokim potencjale wzrostu zatrudnienia, w tym w sektorze ekonomii społecznej.

W sumie na program wydane zostaną prawie 30 mld zł, z czego większość, bo aż ponad 26,5 mld złotych ze środków krajowych – głównie z Funduszu Pracy, PFRONu i budżetu państwa.
market trends
Number of enterprises in REGON registry
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version