Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
legal notice

Informacje podstawowe

Właścicielem serwisu internetowego pracanatak.org, w tym jego wersji mobilnej, zwanego dalej serwisem WWW, jest Fundacja Praca na Tak z siedzibą w Poznaniu.

Serwis WWW podlega ochronie na podstawie krajowych i międzynarodowych przepisów, w tym:
- Ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- Ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych.

Ochrona znaków towarowych i dystrybucja materiałów

Wszystkie marki oraz znaki towarowe, znajdujące się w serwisie WWW, mają charakter informacyjny i podlegają ochronie prawnej. Zostały one umieszczone za zgodą ich właścicieli poprzez prezentację materiałów przeznaczonych do publicznej wiadomości.

Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie WWW jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Fundacji Praca na Tak, chyba że dotyczy to materiałów urzędowych opublikowanych w serwisie WWW ze wskazaniem ich autorów.

Status materiałów

Redakcja serwisu www zastrzega sobie prawo do doboru i adiustacji nadesłanych materiałów (komunikatów prasowych, artykułów oraz innych form wypowiedzi), a także samodzielnego nadawania tytułów i śródtytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść cytowanych wypowiedzi.

Dostęp do materiałów

Dostęp do zawartości serwisu www jest bezpłatny.

Zamieszczanie informacji na komputerach użytkowników

W trakcie korzystania z serwisu WWW na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer WWW. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa korzystania z serwisu WWW.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników

Serwis WWW nie gromadzi danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.

Projekt i wykonanie serwisu

Identyfikacja wizualna, projekt serwisu i opieka nad nim: Web & Art sp. z o.o.

Wymagania techniczne

Do właściwego działania serwisu WWW niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash.

Dane kontaktowe

W wypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, dotyczących reguł zachowania poufności oraz procedur stosowanych w serwisie WWW, prosimy o kontakt poprzez adres www@pracanatak.org.

Informacje dodatkowe

W sprawach nieujętych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
market trends
Registered uneployment (in percent)
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version