Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Arkadiusz Jankowski, 05.05.2015

Pointless research

The article concerns the report "Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny" ("People after 45 on Lublin Voivodship labour market"). It points to the unsuitability of this type of studies. They take into account these unemployed and economically inactive, which situation can not be improved without creating new jobs.

This material is available in Polish only.

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej systematycznie zaczęły powstawać opracowania dotyczące rynku pracy. Większość z nich była wsparta finansowo środkami unijnymi (Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny) i miała pomóc w rozwiązywaniu problemu bezrobocia. W Fundacji Praca na Tak wnikliwie analizujemy raporty branżowe. Niestety, większość materiałów powstaje bezcelowo. Autorzy badań skupiają się na porównywaniu danych dotyczących poziomu bezrobocia pod różnymi kątami. Statystyka w takim ujęciu nie wnosi niczego, co mogłoby być przydatne w kształtowaniu rynku pracy.

Raport “Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny” jest doskonałym tego przykładem. Dokument powstał w 2011 roku w ramach projektu “Zarządzanie wiekiem i przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej osób po 45. roku życia odpowiedzią na problem starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego”. Publikacja oparta jest na badaniach CBOSu, a jej obszerność – 290 stron zapowiada dużo merytorycznej treści.

W badaniu ujęto grupę osób, powielając częściowo wyniki z informacjami dostępnymi w urzędach pracy. Próba badawcza objęła nieco ponad 2000 respondentów. Tymczasem dane w urzędach pracy pozwalają przyjrzeć się materiałom w ich pełnym przekroju. Odpowiedzi uzyskane w sondażu umożliwiły na przykład ustalenie:
- liczby bezrobotnych i emerytów,
- miejsca zamieszkania bezrobotnych oraz biernych zawodowo,
- płci osób pozostających bez pracy,
- znajomości języków obcych,
- zamiarów przekwalifikowania się,
- wymiaru potencjalnej pracy (etat lub jego część),
- wykształcenia i umiejętności korzystania z telefonu i komputera.

Zweryfikowana została również sytuacja materialna bezrobotnych i biernych zawodowo. Listę kolejnych truizmów uzupełnia potencjalny cel podjęcia pracy – a jakże – finansowy! Co ważne, ankietowani nie wskazywali wielu przyczyn podejmowania pracy (choćby rozwój zawodowy) skoro tylko stanęli przed jedną kwestią: Praca to przede wszystkim sposób na zdobycie pieniędzy, nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał. Następnymi oczywistościami są wysoki poziom nieszczęścia spowodowany brakiem pracy oraz doskwierający z tego powodu pusty portfel.

Po 83 stronach lektury dotrzeć można do kluczowej odpowiedzi: 94% osób w miastach i 85% na wsi nie znajduje zatrudnienia, ponieważ brakuje ofert. O trudność tej napomknięto wcześniej w opracowaniu, ale w obu wypadkach nie zyskała stosownego komentarza. Ważne jest także uwzględnienie drugiej, kluczowej przyczyny braku aktywności na rynku pracy. Respondentami są w przeważającej mierze (71%) osoby chore i niepełnosprawne. Uwzględnienie w wynikach ludzi, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na dolegliwości i pobieraną emeryturę, całkowicie zaburza całe badanie. Należało się skupić na osobach mogących podjąć pracę i dokładnie je poznać pod względem przydatności wiedzy i doświadczenia dla potencjalnego pracodawcy.

Autorzy, bez refleksji, przedstawili także sprzeczne wykresy. Z wyników wyłania się bowiem obraz pasywnych bezrobotnych. 48% z nich zadeklarowało, że chce podnieść swoje kwalifikacje lub poziom wykształcenia, a w kolejnym zagadnieniu okazało się, że 57% zmieniłoby swój zawód. Podobnie wygląda porównanie liczby bezrobotnych internautów z bezrobotnymi poszukującymi pracy przez internet.

Badanie uzupełniają definicje bezrobocia (subiektywne, ekonomiczne, rejestrowane) i związane z nimi tabele oraz wykresy. Można dowiedzieć się również, ile osób pobiera zasiłek, a kto jest go pozbawiony, co robią ludzie na emeryturze, czy pracownicy chcą awansować etc. Aby poznać tego typu tajemnice przebadano kolejne grupy.

Nie wszystkie pytania w ankiecie CBOSu były bezcelowe. Kilka z nich można było po prostu dodać do formularza wypełnianego w powiatowym urzędzie pracy. Wyszłoby sprawniej i taniej, a pracodawcy zyskaliby więcej informacji o kandydatach na wolne etaty.

Pewną wartość opracowania stanowią jedynie:
- charakterystyka tej samej grupy wiekowej, posiadającej pracę,
- dyskryminacja kobiet na rynku pracy,
- stereotyp człowieka starszego.
Optymalnie byłoby jednak zastanowić się nad tworzeniem miejsc pracy, zamiast roztrząsać coś, co dyskusji nie wymaga.
market trends
Number of small enterprises
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version