Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Arkadiusz Jankowski, 08.07.2015

Youth employment in the European Union

Short-term employment contracts ensures that young people (15-24 years) have jobs. Such a conclusion came from the analysis of materials of the European Commission. It means that short-term agreements are positive.

The lowest rates of unemployment among economically active persons under 25 years of age register: Germany (7,7%), Austria (10,3%), Denmark (12,6%) and Netherlands (12,7%).

Poland achieved a result similar to the average level of the EU (23,9%).

The highest unemployment reached: Spain (53,2%), Greece (52,4%) and Croatia (45,5%).

This material is available in Polish only.

Krótkoterminowe umowy o pracę gwarantują, że młodzi ludzie mają zatrudnienie. Taki wniosek wypływa z analizy materiałów Komisji Europejskiej. Porównała ona, na podstawie danych Eurostatu, sytuację młodych osób (15-24 lata) na tle całej populacji. Okazuje się, że tzw. śmieciówki są korzystne. Dominowały one w Holandii i Danii, czyli krajach przewodzących w zestawieniu. Oczywiście młodzi charakteryzują się częstszymi zmianami pracodawcy, między innymi poprzez zaangażowanie w prace sezonowe. Warto zatem pokusić się o weryfikację kolejnych wskaźników.

Zatrudnienie młodych (15-24 lata) na tle całej populacji

Źródło: Komisja Europejska.

Holandia i Dania mogą poszczycić się jednymi z najniższych wskaźników bezrobocia wśród osób aktywnych zawodowo, które nie ukończyły 25. roku życia. Warto zwrócić uwagę na pozycję Polski w tym zestawieniu. Wykonaliśmy olbrzymi skok. Od najbardziej niekorzystnych wyników wśród 28 państw (41,9%) do poziomu zbliżonego do unijnej średniej (23,9%).

Okres ten miał dla rynku pracy w wielu krajach drastyczny przebieg. W latach 2013-2014 Chorwacja, Grecja i Hiszpania dotarły do poziomu 50% lub przekroczyły go. Irlandia oraz Cypr, mające jedne z najniższych wskaźników w 2003 roku (odpowiednio 8,7% i 8,8%), 11 lat później wyglądają pod tym względem znacznie gorzej. Irlandia ma taki sam wynik jak Polska, a Cypr aż 35,9%. Najniższy współczynnik bezrobocia wśród osób do 25. roku życia występuje w Niemczech (7,7%). Od 2010 roku tylko Austria miała również jednocyfrowy wynik (obecnie 10,3%).

Pełne zestawienie z lat 2003 – 2014 >

Powyższe tendencje uwidaczniają się również w odniesieniu do całej grupy społecznej w przedziale wieku 15-24 lata. Ośmiu członków Unii Europejskiej boryka się z bezrobociem powyżej 10%. Są to wymieniane już w negatywnym ujęciu Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, a także Włochy, Portugalia, Finlandia i Szwecja. Znamienne jest to, że w pierwszych pięciu wymienionych krajach dominuje długoterminowe (powyżej roku) bezrobocie.

Statystyka nie przedstawia jednak pełnego obrazu bezrobocia wśród młodych osób. Brakuje danych o bezrobociu powracającym. Wskaźnik ten pokazałby, jak często w określonych przedziałach wiekowych te same osoby traciły pracę lub przerywały bieg bezrobocia z powodu tymczasowego zatrudnienia. Z tematem ciągłości pracy u ludzi młodych oraz w pozostałych grupach zmierzymy się w Fundacji w jednej z kolejnych publikacji.
market trends
New entrants - school leavers (in thousands)
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version