Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Arkadiusz Jankowski, 21.09.2015

Employee volunteering in examples

Companies and financial institutions increasingly recognize the need to engage in projects beneficial to the local community. Collaborates in the organization of events or long-term programs in sport, culture, education, environmental protection. Support may be purely monetary, where the donor is acting as founder or patron. It is also a component of responsible behavior, for example, by rehabilitating areas used by the factory or mine.

The objective, fundamental element of this type of activity is not only a profit of image, but above all real, lasting actions. It goes beyond codes of good practices and other documents whose task was to present the subject in a good light and convince a good atmosphere within the organization.

The most direct form of engagement in the activities of the non-profit association is a voluntary work. It is worth looking initiatives taken by the major brands operating in Poland.

This material is available in Polish only.

Przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe coraz częściej dostrzegają konieczność zaangażowania się w projekty korzystne dla lokalnej społeczności. Współpracują przy organizacji wydarzeń bądź długotrwałych programów w sporcie, kulturze, edukacji, ochronie środowiska. Wsparcie może mieć charakter czysto pieniężny, w którym darczyńca występuje w roli fundatora lub mecenasa. Stanowi również element odpowiedzialnego zachowania, np. poprzez rekultywację terenów użytkowanych przez fabrykę czy kopalnię.

Cel, przyświecający tego typu aktywności, ma charakter nie tylko zysku wizerunkowego, ale przede wszystkim realnych, trwałych działań. Wykracza poza kodeksy dobrych praktyk czy inne dokumenty, których zadaniem było przedstawić dany podmiot w dobrym świetle i przekonać o dobrej atmosferze wewnątrz organizacji.

Najbardziej bezpośrednią formą zaangażowania firmy w działalność non-profitową jest wolontariat pracowniczy. Warto przyjrzeć się inicjatywom podejmowanym przez największe marki, działające w Polsce.

BPH

Bank BPH, należący do grupy GE Capital, można nazwać jednym z prekursorów wolontariatu pracowniczego wśród instytucji bankowych. W organizacji GE Volunteers działa około 50 000 pracowników. Polski oddział funkcjonuje 9 lat.

W pierwszych latach aktywności otrzymał nagrody potwierdzające zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności, domów dziecka, szpitali. Potwierdzają to tytuły: Barwy Wolontariatu 2007, Niestrudzeni 2007 oraz Dobroczyńca Roku 2008.

Citi Handlowy

Równie utytułowany i doświadczony w niesieniu pomocy przez swoich pracowników jest bank Citi Handlowy. Inicjatorzy Programu Wolontariatu Pracowniczego podkreślają jego strukturę opartą na czterech filarach; 1) Dniu Wolontariusza, czyli dodatkowym dniu wolnym, w którym realizowane są prace społeczne, 2) Zachęcie do Wolontariatu, będącej dofinansowaniem organizacji, na rzecz której wolontariusz przepracował w roku 50 godzin, 3) Wsparciu wolontariuszy poprzez ubezpieczenie oraz zwrot kosztów podróży, wyżywienia i noclegu, 4) Platformie VMS.

VMS to internetowy System Wspomagania Wolontariatu (Volunteer Management System). Pozwala on wybrać cel, przyłączyć się do działań i monitorować je.

Od 2006 roku wolontariusze uczestniczyli w 1 617 projektach. Skorzystało z nich ponad 200 000 beneficjentów. Skala działań sprawiła, że Citi jest laureatem konkursów Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego (2011) oraz 100 Procent - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego (2012).

Grupa GPEC

"Wspólne Działanie - Lokalne Zaangażowanie" to coroczna inicjatywa Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podejmowana od 2011 roku. W jej ramach zrealizowano 55 projektów.

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdańsku-Stogach będzie się cieszyć "Ogrodem zdrowia”, czyli przestrzenią do uprawy zdrowej żywności. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 W Starogardzie Gdańskim zyska odnowione boisko oraz infrastrukturę sportową. Z Kolei w Tczewie dzieci bawić się będą na zrewitalizowanym placu zabaw przy ul. Ks. Ściegiennego.

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec od 2010 roku zapewnia wolontariuszom wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe. Szlachetne cele przyświecały od tego czasu ponad 1000 pracowników. W ubiegłym roku przedstawili oni 14 projektów. Każdy z nich wymagał powstania grupy liczącej co najmniej 10 wolontariuszy.

Grupa Żywiec promuje pomaganie podmiotom NGO, wskazując jednocześnie obszary, w które warto się zaangażować. Są nimi prace biurowe oparte na doświadczeniu zawodowym, remonty, wsparcie dla dzieci, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnych oraz działania środowiskowe.

Orlen

Orlen zdefiniował strategiczne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); organizację, otoczenie bliskie i otoczenie dalekie. Są one zgodne z ujęciem oddziaływania firmy w rozumieniu public relations. Działania Orlenu mają jednak wymierny charakter. Firma angażuje się w dziesiątki jednorazowych akcji, dostrzegając konieczność rozwiązywania bieżących problemów. W strategicznym ujęciu ważne okazują się etyczne przywództwo, dialog społeczny oraz inne cechy, które koncern ujął nawet w formę parametrów (np. wskaźnik kultury bezpieczeństwa). Raport CSR za 2013 rok jest obszernym dokumentem. Wskazuje na współpracę z trzecim sektorem, władzami lokalnymi i zaangażowanie w projekty stypendialne.

Program wolontariatu pracowniczego aktywowano w 2004 roku. Jednymi z pierwszych beneficjentów były dzieci z Lubelszczyzny. Pracownicy w ramach "Zaczarowanego Tornistra" fundowali im wyprawki szkolne, a w trakcie akcji "Spełniamy Marzenia" kupowali świąteczne prezenty. Z kolei "Namalujmy uśmiech" to szereg inicjatyw polegających na remontowaniu infrastruktury dla najmłodszych. Skorzystały z niej Dom Dziecka w Tczewie oraz Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku. W 2013 roku realizowano projekty budowy placów zabaw dla dzieci i poprawy warunków bytowych zwierząt.

PGE

W PGE projekty wolontariatu pracowniczego są oceniane przez Kapitułę Programu. Bierze ona pod uwagę wkład pracy własnej, cel projektu, planowane efekty działa oraz inne czynniki.

W realizację pomysłów angażują się pracownicy i ich rodziny. W 2014 roku poświęcili ono 4 000 godzin na prace społeczne. Co ważne, 2/3 wolontariuszy przyznało, że ubiegłoroczna inicjatywa była ich pierwszym kontaktem z tego typu ideą.

Tegorocznymi beneficjentami są m.in. Ośrodek Wsparcia Rodziny w Bełchatowie, Szkoła w Górnikach, świetlica środowiskowa w Żelaznie oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach.

Polpharma

Polpharma realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego od dwóch lat. Projekty mogą być zgłaszane przez wszystkich pracowników. 20 najciekawszych pomysłów uzyskuje dofinansowanie. Obszary ujęte w konkursie grantowym obejmują: zdrowie i profilaktykę zdrowotną, poprawę jakości życia, edukację i wyrównanie szans, pomoc humanitarną, rozwój lokalny i ekologię.

W 2013 roku 100 wolontariuszy pomogło ponad tysiącowi podopiecznych placówek i organizacji objętych programem. W ubiegłym roku grono wolontariuszy poszerzyło się do 157 osób. Równolegle 100 menadżerów marketingu i sprzedaży odnawia wybrany ośrodek. Wśród beneficjentów znaleźli się: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Michalinie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim, Dom Samotnej Matki w Ełku.
market trends
Total number of enterprises
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version