Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Arkadiusz Jankowski, 17.04.2015

Official or employer

Foto: Punkt kontaktowy Partnerstwa dla Pracy, województwo dolnośląskie

The survey within the project "Partnerstwo dla Pracy" ("Partnership for Labour"), including Masovian Voivodship, shows that role of offices is marginal. The article outlines and discusses factors inhibiting the activation of the unemployed.

This material is available in Polish only.

Czy aktywizacja bezrobotnych może być skuteczna w urzędach pracy? Badania w ramach projektu "Partnerstwo dla Pracy", obejmujące województwo mazowieckie, pokazują, że rola urzędów jest marginalna. Na taką ocenę składa się kilka kluczowych czynników.
* Dynamika zatrudnienia jest słaba. Tylko 2% przedsiębiorców prowadzi rekrutację, a nieco ponad 20% planuje ją w najbliższym roku.
* Oczekiwania potencjalnych pracodawców dotyczą pozyskania głównie przedstawicieli handlowych.
* Powierzenie rekrutacji urzędom pracy lub agencjom pośrednictwa ma miejsce tylko u 20% przedsiębiorców. Większość robi to samodzielnie, wykorzystując płatne ogłoszenia internetowe (70%) i prasowe (38,6%). Jedna trzecia bazuje na poleceniach.
* Ponad 80% ankietowanych jednoznacznie wypowiedziało się przeciwko współpracy z firmą bezpłatnie pośredniczącą w znalezieniu pracownika.

Badania przeprowadzono wśród małych firm. Połowa z nich zatrudnia nie więcej niż 9 osób, a jedna czwarta ma mniej niż 50 pracowników. Przedsiębiorstwa działają w całym kraju, a także międzynarodowo. Próba skierowania do nich osób długotrwale bezrobotnych, mających ponad 50 lat, niepełnosprawnych i kobiet pozostających bez pracy po urodzeniu dziecka, w opisanych powyżej warunkach będzie bardzo utrudniona.

Działań na rynku pracy nie można przeprowadzać w oderwaniu od realiów, za pomocą biurokratycznych procedur. Taki obraz wyłonił się z analiz na początku 2014 roku, a program nadal jest realizowany. Przeniesienie ogłoszeń, dotyczących rekrutacji, do nowej bazy danych nie wpłynie na sytuację bezrobotnych. Poprawi to jedynie statystyki.

Warto podkreślić, że identyczne badania przeprowadzono także w województwie dolnośląskim. Poza różnicami w strukturze pracodawców, wnioski są podobne, a w kilku obszarach bardziej niekorzystne od sytuacji w Mazowieckiem. Dotyczy to głównie mniejszego zapotrzebowania na pracowników. Nawet większe zainteresowanie współpracą z urzędami (58,8%) nie daje szans na poprawę sytuacji bezrobotnych. 20 000 osób w powiatowych urzędach pracy działa w ściśle sformalizowanych ramach. Jedynym rozwiązaniem jest tworzenie miejsc pracy z gwarancją ich utrzymania. Tymczasem w Partnerstwie dla Pracy stworzono iluzoryczne podstawy do realizacji projektu. Wśród przebadanych potencjalnych pracodawców znalazły się agencje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe, przychodnie. Poszukiwane przez nich osoby to brokerzy, maklerzy, lekarze, adwokaci. Osoby te nie powinny mieć problemów ze znalezieniem miejsca zatrudnienia lub stworzenia go sobie.
market trends
Employed by economic sector (in thousands)
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version