Praca na Tak Foundation was created to prevent social exclusion. We fulfill our mission through Return To Work programs and spreading the concept of volunteering. Our projects, that build up self-awereness in terms of the position and skills on the labour market, are also very important. We support any entity which contributes to the development of the social economy.
   
events
current
successes
reviews
archives
 
projects
work
economy
sport and health
culture and ecology
 
documents
statute
reports
 
authorities
management
council
 
contact
data
volunteering
cooperation
 
Arkadiusz Jankowski, 27.04.2015

Anyone can open profession

The initiative of the Ministry of Justice, which was unfortunately the result of the EU directive instead of their own proposals, led to the deregulation of 246 professions. Despite these actions, Poland just moved from first to second place in the ranking of countries with the highest number of regulated professions.

This material is available in Polish only.

Do tej pory deregulacją objęto 246 profesji. Proces ten odbywał się w trzech etapach objętych przepisami ustaw. W pierwszym znalazło się 51 zawodów. W kolejnych 94 i 104. Podział prac i przygotowanie trzech osobnych ustaw przyspieszyło prace. Najpierw przygotowano listę zawodów regulowanych w oparciu o dyrektywę unijną w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Wskazuje ona działalność lub zespół działalności, których podjęcie, wykonywanie lub jeden ze sposobów wykonywania wymagają bezpośrednio lub pośrednio posiadania specjalnych kwalifikacji, a ich uzyskanie ujęte jest w przepisach prawa. Takie ograniczenia są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami, dotyczącymi wyboru zawodu, swobody podejmowania pracy. Odstępstwa mogą wynikać tylko z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zdrowia.

Oficjalnymi celami deregulacji są otwarcie rynku pracy dla wstępujących na niego osób, zwiększenie konkurencyjności, eliminowanie biurokracji oraz obniżenie kosztów. Faktycznym rezultatem jest uwolnienie potencjału pracowników nie tylko tych o krótkim stażu, ale również osób przekwalifikowujących się. Mogą oni zaangażować się w działania przynoszące realne efekty, zamiast uczestniczyć w szkoleniach, zdawać egzaminy i uzyskiwać certyfikaty wyłącznie na proceduralne potrzeby. Związane z nimi opłaty, dotyczące także obowiązkowych stażów i praktyk, uszczuplają inwestycyjny zapał. Komisja Europejska wskazała w Polsce 347 zawodów objętych regulacjami. Jeszcze kilka lat temu nasz kraj zajmował niechlubne pierwsze miejsce. Po licznych zmianach oddaliśmy je tylko Czechom.

Liczba zawodów regulowanych w Europie

kraje - alfabetycznie | regulacje - rosnąco

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej, stan na 17.04.2015.

Dziwić może, że w pierwszej trójce najbardziej etatystycznych pod tym względem krajów znajduje się Francja, a na przeciwległym biegunie blisko rekordzistów znalazły się Bułgaria i Rumunia.

Do dyskusji nad rozwiązaniami uwalniającymi rynek prac można dołączyć poprzez wypełnienie ankiety udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. IV Ustawa deregulacyjna zakłada istotny wkład obywatelski. Warto przyczynić się do usunięcia barier związanych z dostępem do zawodów.
market trends
Employess by work contract (in thousands)
more charts >

Events

01.10.2015
European Day of Foundations and Donors


21.09.2015
Divide the time. Join passions. Drum up for action


02.09.2015
NGO Week in Poznan


12.06.2015
Holiday of accountants and their clients


08.04.2015
Poles declare to change their jobs this year


06.04.2015
The amendment of the Labour Code


02.04.2015
Professions with the highest number of unemployed


11.03.2015
National plan for employment


Reviews

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Employee volunteering in examples


13.08.2015
The mission of NGO, and the polish law


09.07.2015
NGOs cost accounting after the Amendment


08.07.2015
Youth employment in the European Union


15.05.2015
Working Europe 2020


05.05.2015
Pointless research


04.05.2015
The second year of KFS


27.04.2015
Anyone can open profession


17.04.2015
Official or employer
 
 Fundacja Praca na Tak © 2015   Powered by Web & Art sp. z o.o. contact .:. legal notice .:. mobile version